Οικιακοί βοηθοί

Σκοπός μας η πλήρης εξασφάλιση της υγιεινής του σπιτιού με εξειδικευμένο προσωπικό στις οικιακές εργασίες για την άμεση κάλυψη αναγκών της κάθε οικογένειας.