Νοσηλευτές – ριες

Κύρια αρμοδιότητά μας είναι η εξασφάλιση ποιοτικής νοσηλευτικής υπηρεσίας με επίκεντρο τον ασθενή. Προτεραιότητα μας είναι η άμεση αναγνώριση των αναγκών του ασθενούς, η δημιουργία ενός κλίματος φροντίδας και κυρίως ο αμοιβαίος σεβασμός.

Η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών απο το προσωπικό μας, σε συνδυασμό με το αίσθημα ευθύνης που απαρτίζει τόσο το προσωπικό μας, όσο και το ίδιο το γραφείο μας , οδηγούν αυτόματα σε μια άψογη και μακρόχρονη συνεργασία του εργαζόμενου με τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλον.