Γηροκόμοι-ες

Στόχος μας είναι η άμεση περίθαλψη των ηλικιωμένων ατόμων παρέχοντάς τους φροντίδα των προσωπικών τους αναγκών, της κλινικής τους περιποίησης αλλά και της υγιεινής του χώρου τους καθώς επίσης και την κάλυψη των εξωτερικών αναγκών τους (πχ. Φαρμακείο-Ψώνια).

Η σωστή επιλογή γηροκόμου, είναι το Α και το Ω τόσο για το γραφείο μας, όσο και για τον ηλικιωμένο .

Μια επιλογή που γίνεται πάντα με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό και κατανόηση. Κύριο μέλημα μας είναι ο/η ηλικιωμένος/η να έχει πρώτα έναν φίλο δίπλα του και έπειτα έναν γηροκόμο, με απώτερο σκοπό την ομαλή συμβίωση μαζί του και την ανθρώπινη επικοινωνία.