Α.Μ.Ε.Α

Με γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία μας στοχεύουμε στην εξασφάλιση υγιούς και αξιοπρεπούς τρόπου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, στην παραμονή τους στο οικείο και φυσικό οικογενειακό περιβάλλον με αποφυγή σε ιδρυματική περίθαλψη ή σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού.

Δεδομένων των παραπάνω παροχών του γραφείου μας, εγγυόμαστε για την άψογη και κυρίως ανθρώπινη συνεργασία του επιλεγμένου προσωπικού μας με την εκάστοτε οικογένεια.